Adresas: 
Vasario 16-osios g. 39, Ignalina
Tel.: 386-52678
Fax.: 386-52538

El. paštas: 
saltinelis@ignalina.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.saltinelis.ignalina.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Utenos apskr. Ignalinos r. sav.
Ugdomoji veikla

Darželis dirba pagal Ignalinos mokyklos-darželio ,,Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu,  sveikatingumo programą ,,Augu sveikas ir stiprus“, „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“: formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį individualius poreikius; brandina vaikų kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus; puoselėja vaikų dvasines, psichines ir fizines galias.

 

Mes stengiamės kuo geriau pažinti vaiką ir padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi. Mūsų tikslas - palankios sąlygos ugdytinių saviraiškai, saviugdai, saugumui, atvirumas visuomenei. Tai ugdymo įstaiga, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, glaudžioje sąveikoje su šeima, grindžiama pasirinkimo laisve, ugdymo turinio veikla, vykdoma etnokultūros pagrindu.

 

Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai orientuoti į socialinį – emocinį – kultūrinį aspektą. Todėl ugdymas orientuojamas į vaiko saugumo patirtį, bendravimą, socialinį aktyvumą, saviraišką, emocijų raišką menu (muzika, daile, šokiu, vaidyba) o taip pat į pažinimo poreikį, ugdant vaiko ekologinį supratingumą, gamtosauginę patirtį.

Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Specialusis ugdymas
Specialusis ugdymas taikomas specialiųjų poreikių vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę.

Specialistai individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, normalizuoja raumenų tonusą, koreguoja laikyseną. Vaikai dalyvauja dailės, muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose.

Mokykloje specialiųjų poreikių moksleiviams pagalbą teikia šie specialistai:

  • Specialioji pedagogė – Aušra Černienė;
  • Logopedė – Sigita Janutėnaitė;
  • Judesio korekcijos pedagogė – Jurina Paslauskienė.